Một chủ doanh nghiệp đăng ký khoản vay Quỹ linh hoạt trên máy tính của mình

Quỹ linh hoạt doanh nghiệp nhỏ

Một khoản vay đơn giản, lãi suất thấp dành cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nhỏ nhất của Washington

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận ở Washington phải đối mặt với những rào cản đáng kể để tiếp cận nguồn vốn mà họ cần để phát triển và mở rộng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người ở các bộ phận thu nhập thấp của nhà nước và các doanh nghiệp và tổ chức do phụ nữ và người da màu lãnh đạo.

Biểu trưng Quỹ linh hoạt doanh nghiệp nhỏ

Quỹ Small Business Flex Fund được thành lập để cung cấp khả năng tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp cho những người cần nó nhất - các doanh nghiệp địa phương và tổ chức phi lợi nhuận nhỏ hơn, những người là một phần thiết yếu trong mục tiêu phục hồi kinh tế công bằng và rộng khắp của Washington.

Quỹ Flex cung cấp cho bạn:

  • Vốn lưu động linh hoạt theo hình thức cho vay lãi suất thấp lên đến $ 150,000.
  • Lãi suất thấp với thời hạn thanh toán từ 60 đến 72 tháng.
  • Không tính phí và chỉ trả lãi cho năm đầu tiên.
  • Ngân quỹ có thể được sử dụng để trả lương, tiện ích, tiền thuê nhà, tiếp thị và quảng cáo, vật tư, cải tiến hoặc sửa chữa tòa nhà hoặc các chi phí kinh doanh đủ điều kiện khác.

Ứng viên đủ tiêu chuẩn:

  • Có ít hơn 50 nhân viên và doanh thu hàng năm dưới 3 triệu đô la.
  • Trải qua khó khăn kinh tế trực tiếp do COVID-19.