SizeUp Your Business

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh hay đã sở hữu một doanh nghiệp? SizeUp cung cấp cho bạn dữ liệu và số liệu phân tích cần thiết để xem cách bạn xếp hạng với các đối thủ cạnh tranh và tinh chỉnh mô hình kinh doanh của bạn để thành công. Chạy các kịch bản khác nhau về chi phí, doanh thu, vị trí, khách hàng và chiến lược tiếp thị. Bạn thậm chí có thể thấy cách bạn so sánh với các doanh nghiệp tương tự xung quanh tiểu bang hoặc Hoa Kỳ Tại mỗi thời điểm, bạn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn bằng cách sử dụng các liên kết được cung cấp.

Disclaimer: Bang Washington và Bộ Thương mại Bang Washington không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ bên thứ ba nào được liệt kê trong công cụ này cũng như không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ dữ liệu nào được trình bày. Mặc dù đây là một công cụ tuyệt vời để điều hành các tình huống kinh doanh khác nhau, nhưng các cá nhân nên tự mình thẩm định và nghiên cứu thêm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc bắt đầu hoặc sở hữu một doanh nghiệp.

Công cụ này có thể không thân thiện với thiết bị di động. Chúng tôi đang làm việc trên nó.