Thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm

Hãy nhớ câu nói cũ, "Tiền không mọc trên cây?" Thật không may, tiền không làm cho thế giới quay vòng, đặc biệt là thế giới kinh doanh. Nếu bạn đang tìm kiếm các nguồn tài trợ để thúc đẩy sự phát triển của mình, hãy kiểm tra một số khả năng sau.

SBA Lender Match

Điền vào một số chỗ trống và Lender Match sẽ cung cấp cho bạn danh sách những người cho vay tiềm năng, dựa trên hoạt động kinh doanh của bạn.

Chương trình hỗ trợ tài sản thế chấp

Chương trình này cung cấp các khoản vay cầu nối cho các doanh nghiệp nhỏ không đủ chất lượng cho một khoản vay thông thường. Các khoản vay này thường được trả hết trong vòng 18 tháng và được cung cấp thông qua các nhà cho vay của tiểu bang tham gia.

Các liên kết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bang Washington và Bộ Thương mại không xác nhận bất kỳ tổ chức nào trong số này cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng hoặc kết quả của bất kỳ mối quan hệ nào được ký kết.