Tiến trình đổi mới & phát minh của Washington

Bang Washington chắc chắn đã có phần chia sẻ về các phát minh bắt đầu từ trái đất. Từ máy lọc thận và Medic One cho đến Slinky Dog và Pictionary, các doanh nhân và nhà phát minh từ Washington đã để lại dấu ấn của họ trên thế giới của chúng ta.

Để khám phá dòng thời gian của các phát minh và cải tiến, hãy cuộn từ trái sang phải bằng con lăn chuột hoặc các mũi tên con trỏ trên bàn phím. Để xem ảnh hoặc video, hãy nhấp vào nút NHIỀU HƠN trên mỗi cột mốc.