Tôi muốn…

 

Bắt đầu từ một doanh nghiệp

Nếu bạn đang nghĩ đến việc khởi nghiệp, xin chúc mừng. Cho dù bạn vẫn chỉ đang nghĩ về nó hay đã sẵn sàng lao ngay vào và treo biển "Chúng tôi đang mở cửa", bản kiến ​​thức này sẽ cung cấp cho bạn các tài nguyên quý giá, hỗ trợ kỹ thuật, bí quyết và đào tạo trên phạm vi rộng đối tượng, từ loại hình kinh doanh bạn có thể muốn bắt đầu và cách bắt đầu nó đến cách tránh những cạm bẫy phổ biến và những sai lầm mới bắt đầu.

 

Phát triển doanh nghiệp của tôi

Vì vậy, bạn đã sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách thêm nhiều diện tích vuông hơn hoặc mở một địa điểm, thuê thêm nhân viên hoặc thậm chí mua lại một công ty khác. Có rất nhiều điều phải suy nghĩ khi bạn suy nghĩ về sự phát triển, từ khi nào và như thế nào đến đâu. Sau đó, có những câu hỏi thông thường, chẳng hạn như "làm cách nào để tài trợ cho việc mở rộng?" và "tôi cần nộp những thủ tục giấy tờ gì nếu thêm nhiều nhân viên?" Chúng tôi đã đề cập đến tất cả trong quá trình Phát triển Doanh nghiệp của chúng tôi.