Liên hệ

Đối với các câu hỏi chung, hãy sử dụng biểu mẫu bên dưới và một trong các chuyên gia phát triển kinh tế của chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan tâm của bạn.

 

 

Truy vấn tài trợ không hoạt động của Washington

 

14 + 9 =

Thêm thông tin

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về các dịch vụ và chương trình phát triển kinh tế nông thôn của chúng tôi, hãy liên hệ:

Lynn Longan
Trưởng phòng phát triển kinh tế nông thôn
Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh

Văn phòng
Bộ Thương mại Tiểu bang Washington
Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh
Tòa nhà Westin Exchange
2001 6th Ave, Suite # 2600
Seattle, WA 98121

Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh