ผู้รับทุนที่ทำงานในวอชิงตัน: ​​รอบที่ 2

แผนที่เหล่านี้แสดงผู้รับทุน Working Washington Small Business สำหรับรอบ 2

แผนที่ 1: Adams - Lewis County
แผนที่ 2: ลินคอล์น - มณฑลยากิมา

การใช้แผนที่:

  • คลิกที่เครื่องหมายเพื่อดูผู้รับ
  • ค้นหาตามเขตหรืออุตสาหกรรมโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านล่างหรือเปิดหรือปิดเครื่องหมายอุตสาหกรรมแต่ละรายการ
  • คลิกที่เครื่องหมายเป็นครั้งที่สองเพื่อคืนค่าแผนที่เป็นค่าเริ่มต้น
  • คุณยังสามารถดูมุมมองต่างๆของข้อมูลโดยใช้ไอคอนรูปเฟือง

แผนที่ 1: Adams ไปยัง Lewis County

แผนที่ 2: ลินคอล์นไปยังมณฑลยากิมา