En bedriftseier søker om et Flex Fund-lån på datamaskinen sin

Small Business Flex Fund

Et enkelt, lavrentelån for Washingtons minste virksomheter og ideelle organisasjoner

Mange små bedrifter og ideelle organisasjoner i Washington står overfor betydelige barrierer for tilgang til kapitalen de trenger for å utvikle og utvide. Dette gjelder spesielt for de i lavinntektsdeler av staten og bedrifter og organisasjoner ledet av kvinner og fargede.

Small Business Flex Fund-logo

Small Business Flex Fund ble opprettet for å gi tilgang til lån med lav rente til de som trenger det mest - mindre, lokale virksomheter og ideelle organisasjoner som er en viktig del av Washingtons mål om en rettferdig, utbredt økonomisk gjenoppretting.

Flex Fund tilbyr deg:

  • Fleksibel arbeidskapital i form av lavrentelån opp til $ 150,000.
  • Lav rente med betalingsbetingelser på 60 til 72 måneder.
  • Ingen gebyrer og rentebetaling for det første året.
  • Midler kan brukes til lønn, verktøy, leie, markedsføring og reklame, forsyninger, forbedringer av bygninger eller reparasjoner eller andre kvalifiserende forretningsutgifter.

Kvalifiserende søkere:

  • Har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning på mindre enn $ 3 millioner.
  • Opplevd direkte økonomisk vanskeligheter på grunn av COVID-19.