Business Startup Playbook

Vi presenterer "The Coach".Forspill

Det er ikke noe mer spennende enn å starte eller eie din egen virksomhet. Enten du starter en online virksomhet i kjelleren din eller planlegger å bli en stor aktør innen avansert produksjon, kan det å være din egen sjef være en av de mest givende karrierebevegelsene du kan gjøre.

Hensikten med denne lekeboken er å gi deg all viktig informasjon du trenger for å starte og drive en virksomhet i Washington State, enten du starter helt fra bunnen av, kjøper en eksisterende virksomhet, flytter selskapet eller åpner et kontor eller anlegg i statens grenser.

Sammenlignet med å komme inn i spillet, kan det være vanskeligere å finne ut hvordan spillet spilles. Det er mye å lære av et lovgivningsmessig, tillatelses- og arkiveringssynspunkt, og ingen ønsker å bli taklet av uventede bøter, revisjoner eller avgifter et eller annet sted i felten.

Dette er på ingen måte en omfattende publikasjon. Du oppfordres sterkt til å gjøre din egen forskning om å åpne og drive en virksomhet i Washington State og å konsultere eksperter der det er aktuelt. Alle lenker i Playbook er kun for informasjonsformål og er ikke ment å være en anbefaling fra staten eller handelsdepartementet.

Vi oppfordrer deg også til å besøke statens fantastisk komplette Washington Small Business Guide som har flere online ressurser, lenker og planleggingsverktøy.