Covid-19

A 'Between Waves'-planner voor kleine bedrijven

3. communicatie

  • Creëer een mechanisme om werknemers op de hoogte te houden van de status van uw bedrijf, mocht u de activiteiten moeten opschorten of beëindigen.
  • Zorg ervoor dat uw teams de bijgewerkte mobiele telefoonnummers en persoonlijke e-mailadressen hebben, zodat u op afstand contact kunt houden als het bedrijf wordt gesloten of activiteiten worden beperkt.
  • Identificeer de vaste persoon voor interne communicatie en externe communicatie. In een crisis wil je misschien niet het primaire mediacontact, want je handen zullen al vol zijn.
  • Bereid van tevoren fundamentele kernboodschappen voor. U wilt interne en externe berichten die u kunt aanpassen aan de verwachte situaties zonder dat u ze meteen hoeft te bedenken.
  • Coördineer uw reacties met de juiste volksgezondheidsfunctionarissen en hulpverleningsinstanties indien nodig.
  • Ontwikkel interne en externe informatiekanalen die zijn gericht op specifieke doelgroepen. Zorg ervoor dat de berichten die u maakt, zijn afgestemd op elke doelgroep of belanghebbende.
  • Bereid van tevoren gezondheids- en preventieberichten voor en gebruik de pauze om goede hygiënepraktijken, het belang van sociale afstandelijkheid en het protocol voor het melden van COVID-19-symptomen te versterken, personeel met symptomen te isoleren en passende gezondheidszorg te zoeken.
  • Bereid extra berichten voor die uw werknemers en belanghebbenden op de hoogte houden van de acties die u onderneemt als er in een tweede golf een bevestigd geval of een uitbraak in uw bedrijf is.