Chaw Pib Kawm

Pib NCW

StartUp NCW yog lub koomhaum pabcuam ntawm StartUp Washington, txoj haujlwm pib tsim los ntawm Washington State Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam ntawm Lub Chaw Haujlwm ntawm Kev Txhim Kho thiab Kev Sib Tw. Los ntawm Wenatchee Valley Chaw Qiv Siab rau Kev Ua Lag Luam, StartUp NCW tab tom ua haujlwm los tsim kom muaj kev vam meej thiab muaj zog ntawm zej zog kev lag luam uas tuav tag nrho ntawm North Central Washington. StartUp NCW muaj cov tswv lag luam, cov neeg pib tshiab thiab cov lag luam me tsim muaj kev sab laj, kev qhia, thiab cov kev kawm thiab cov kev pab tsim los dhia-pib thiab loj hlob kev lag luam hauv zos. Txuas mus xyuas StartUp NCW kom paub ntau ntxiv txog cov haujlwm kev ua lag luam uas muaj nyob rau hauv North Central Washington cov zej zog thiab cov kev pab muaj rau cov neeg lag luam uas xav tsim thiab loj hlob pib.

Lwm Lub Chaw Pib Washington: