Vlasnik preduzeća podnosi zahtjev za zajam Flex fonda na svom računaru

Flex fond za mala preduzeća

Jednostavan zajam s malim kamatama za najmanje tvrtke i neprofitne organizacije u Washingtonu

Mnoga mala preduzeća i neprofitne organizacije u Washingtonu suočavaju se sa značajnim preprekama za pristup kapitalu koji im je potreban za razvoj i proširenje. To se posebno odnosi na one u dijelovima države sa niskim prihodima i na preduzeća i organizacije koje vode žene i živopisni ljudi.

Logo Flex fonda za mala preduzeća

Flex fond za mala preduzeća stvoren je kako bi omogućio pristup zajmovima s niskim kamatama onima kojima je najpotrebniji - manjim, lokalnim preduzećima i neprofitnim organizacijama koji su bitni dio Washingtonovog cilja ravnopravnog, raširenog ekonomskog oporavka.

Flex Fund vam nudi:

  • Fleksibilni obrtni kapital u obliku zajmova sa niskom kamatom do 150,000 USD.
  • Niske kamatne stope sa rokovima plaćanja od 60 do 72 mjeseca.
  • Bez naknade i plaćanja samo za kamate za prvu godinu.
  • Sredstva se mogu koristiti za obračun plaća, režije, stanarinu, marketing i oglašavanje, zalihe, poboljšanja zgrada ili popravke ili druge kvalifikovane poslovne troškove.

Kvalifikovani kandidati:

  • Imaju manje od 50 zaposlenih i godišnji prihod manji od 3 miliona dolara.
  • Iskusne direktne ekonomske poteškoće zbog COVID-19.