Anđeli i rizični kapitalisti

Sjećate se stare izreke: "Novac ne raste na drveću?" Na žalost, novac svijet pokreće, posebno svijet poslovanja. Ako tražite izvore financiranja koji će potaknuti vaš rast, pogledajte neke od ovih mogućnosti.

Utakmica SBA zajmodavca

Unesite neke praznine i Lender Match će vam pružiti listu potencijalnih zajmodavaca, zasnovanu na vašem poslovanju.

Program kolateralne podrške

Ovaj program nudi zajmove za premošćivanje malim preduzećima koja nemaju kvalitet za uobičajeni zajam. Ti se zajmovi obično otplaćuju u roku od 18 mjeseci i nude se putem državnih zajmodavaca koji sudjeluju.

Ovi linkovi su samo u informativne svrhe. Država Washington i Ministarstvo trgovine ne podržavaju nijednu od ovih organizacija niti snosi odgovornost za kvalitet ili ishod bilo kakvih odnosa.