Washington Innovations & Inventions Timeline

Država Washington sigurno je imala svoj udio potresnih izuma. Od aparata za dijalizu bubrega i Medic One do Slinky Dog-a i Pictionary-a, poduzetnici i izumitelji iz Washingtona ostavili su traga na našem svijetu.

Da biste istražili vremensku liniju izuma i inovacija, pomaknite se lijevo nadesno pomoću točkića za pomicanje miša ili strelica kursora na tipkovnici. Da biste pogledali fotografije ili videozapise, kliknite gumb VIŠE na svakoj prekretnici.